Foreldre - Skole Samarbeid

Jobber du i barnehagen, grunnskolen eller som minoritetsrådgiver?

Møter du  disse problemstillingene i jobb hverdag? 

  • Mangel på foreldre engasjement for skolen og barnet/ungdommen?

  • Mangel på deltakelse på FAU og dugnader?

  • Utfordringer med hjemmelekser og samarbeid med skole?

  • Utfordringer med kosthold, gym eller med klær?

  • Elever som ikke vil delta på seksualundervisning?

  • Hvis svaret ditt er JA på en eller flere av disse utfordringene kan Brobyggersenter støtte deg med å utvikle og endre retning i samarbeidet mellom foreldre  og skole. 

Vi har sett at vellykket samarbeid mellom foreldre og skole er viktig for læring og trivsel for barnet.   Mange minoritetsforeldre har ikke ressurser for å følge opp hva som skjer på skolen. Årsaken til dette kan være at de ser at det er skolens oppgave å stå med den pedagogiske oppdragelsen.  Derfor ser foreldrene ikke viktigheten av å være deltakende, engasjerte og aktiv i barnets skolehverdag.​​

Forskning sier:

Flere rapporter og forskning som er publisert i SSB og NAFO slår fast at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn ikke har de samme forutsetninger og utgangspunkt for god læring og trivsel. Grunnene er flere; et av grunnene er at barna ikke har norsk som morsmål og har lavere sosioøkonomiske standard. Ungdommene med minoritetsbakgrunn er også overrepresenterte i "dropouts",  kriminalitet og utenforskap. 

https://nafo.oslomet.no/grunnskole/skole-hjem/