Foreldre - Skole Samarbeid

Jobber du i skolen?

Temaer i foreldre - skole-samarbeid: 

Tematikken i våre workshop er å holde fokus på barnets rettigheter, hva som kreves og forventes  av foreldre i skolehverdagen. Vi jobber også med å skape tillit til velferdssystemet som PPT, logoped og spesialpedagog.

Samt forholdet mellom læreren og foreldre bør være. 

Målet: er å engasjere foreldrene  til et godt  samarbeid med skolen og hjelpe sitt barn til å mestre skolens hverdag. Videre vil vi jobbe effektivt med å skape forståelse slik at foreldre med minoritetsbakgrunn stiller opp på felles foreldremøter, utviklingssamtale og deltar mer i dugnader og ikke minst stille til å bli valgt inn i FAU. Og ha aktiv rolle i barnehage-hverdagen.

Brobyggere/kursholdere: 2 brobyggere med  fag, språk og kulturkompetanse vil gjennomføre kurset. 

​​
 

Varighet

5 timer

1 dag i uken

4 uker

Målgruppe

Foreldre med minoritetsbakgrunn

Verdiskapning

  1. Foreldrene blir trygge i sin foreldrerolle

  2. Skape tillit til systemet/lærere og positive holdningsendringer

Dette kan også skreddersys etter ønsket tematikk.

 Antall deltaker pr kurs: 15-20 personer 

Brobygger-rådgivning og oppfølgingstjenester: 

Vi kommer inn med brobyggere som deltar på foreldresamtale/utviklingssamtaler. Dette vil ha stor positiv effekt fordi våre brobyggere har faglig, språklig og kulturell kompetanse; en unik kombinasjon som gjør at budskapet fra læreren når fram til foreldrene uten misforståelser.  Skolen vil få en faste brobygger som tar alle oppdragene ved deres skole. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller mer informasjon om tjenestene