Rega Aberra

Tittel : Brobygger/sykepleier
E-post: f2fsenter@gmail.com

Rega er sykepleier med mange års erfaring i helseomsorgen og jobber som prosjektleder i Brobyggersenter. Rega har jobbet mye innen rus og psykiatri og de siste 8 årene innen akuttmedisin. Hun har tatt videreutdanning i kosthold og ernæring og har også jobbet som miljøarbeider med flyktninger i Norge, der hun ga råd og veiledning i hverdagen. Rega har jobbet for NAV, der hun hjulpet og tolket for kvinner som trenger hjelp til å bli selvstendige og har vært veileder i tverrkulturell kommunikasjon mellom barnehage ansatte og foreldre med utenlandske bakgrunn i Ski kommune. Rega behersker Tigrinja, arabiske i tillegg til norske og engelske.