Mental helse

Veiledningstjeneste for Somalitalende foreldre 

Allerede tidlig 2000-tallet ble det diskutert at minoritetshelse er et samfunnsmessig viktig og voksende felt som det savnes en systematisk oversikt over. Det er satt mange tiltak for å bedre den helsemessige utfordringen, men det er fortsatt et stort og skrikende behov for forståelse den interkulturelle interaksjonen av denne pasient gruppen. Ikke minst at denne gruppen får hjelp til innsikt og forståelse av sin egen helse. 

 

Rådet for psykisk helse etterlyser mer kultursensitivitet i helsetjenestene og mer kunnskap om minoriteter og psykisk helse. Av denne grunne mener Face2face brobyggersenter at det er mer behov for kulturkompetanse blant helsepersonell, men også at pasientgruppene får hjelp til å forstå definisjonen av de den diagnosen de får eller hjelp å gjengi de følelsene og psykiske belastningene de bærer på. 

Veiledningssamtale: 

Face 2 face brobyggersenter har utviklet et tjeneste i samarbeid med Helseetaten i Oslo Kommune. Veiledningstelefon for somali talende foreldre som har ungdommer med psykiske helseutfordringer og/eller er i faresonen for selvmord. 

Face 2 Face- Brobyggersenter tilbyr en veiledende samtale på telefon og våre brobyggere har taushetsplikt og er anonyme. Vår oppgave er å veilede foreldre til riktig instans i spesial helsetjenesten. 

Ønsker din kommune også et slikt samarbeid?