Minoritetsrådgivere

Jobber du som minoritetsrådgiver?

T ematikken i denne workshoppen er: 

  • Seksualitet og ungdom

  • Skolens ansvar for å gi undervisning i seksuell helse 

  • Sammenhengen mellom abort  og manglende bruk av prevensjon

  • Sosialkontroll og mobbing

  • Psykiske helse utifra kulturperspektiv og begreper innenfor psykiske helse

Vi erfarer at mange barn og ungdommer blir engstelige for å snakke med sine foreldre om sin seksuell og psykiske helse. Dette skyldes ofte at foreldrene mangler begrepsforståelse, og er ofte fra land hvor disse temaene er tabubelagt. Derfor er det viktig å inkludere foreldre sik at deres egne erfaringer og forslag til forbedring samt real opplysningsarbeid blir muliggjort.​

Brobyggere/kursholdere: 2 brobyggere med  fag og kulturkompetanse vil gjennomføre kurset. ​

 

 

Varighet

3 timer

1 dag i uken

4 uker

Målgruppe

Foreldre med minoritetsbakgrunn

Verdiskapning

  1. Foreldrene blir trygge i sin foreldrerolle, i et multikulturelt perspektiv

  2. Skaper tillit til systemet og positive holdninger i samfunnet

Det kan også skreddersys etter ønsket tematikk til en heldags/kveldsworkshop. 

Plass pr kurs: 15-20 personer 
 

Brobygger-rådgivning og oppfølgingstjenesten : 

Vi kommer inn med brobygger som deltar på foreldresamtaler. Dette vil ha stor positiv effekt fordi våre brobyggere har faglig, språklig og kulturell kompetanse, altså en unik kombinasjon som gjør at budskapet fra pedagogiske leder når fram til foreldrene uten misforståelser. Barnehagen vil få en fast brobygger som tar alle oppdragene ved deres barnehage.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller mer informasjon om tjenestene!