Våre verdier

Verdier - Visjon - Verktøy

   

Verdier: 

Vårt verdigrunnlag gjenspeiler vårt mangfoldigsamfunn og er gjeldende uansett kulturell og religiøse bakgrunn.

Vi trenger kunnskap for å skape Trygghet - Vårt mangfoldsamfunn er avhengig av et fungerende samfunn hvor alle er aktive deltakere uansett bakgrunn og botid. 

Kontinuitet og kompromisser er nøkkelen for å skape gjensidig Tillit - Foreldre med

minoritetsbakgrunn skal oppleve kontinuitet og respekt for deres kompromisser slik at de utvikler tillit til samfunnets systemer og erfarer mestring og medborgerskap.

Visjon: 

Vi bygger bro for å minske gapet mellom minoritet og majoritet

Våre verktøy: 

 

 

Face 2 Face brobyggersenter gir råd, praktiske opplysninger og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert brobyggerskap, dialog, workshop, rådgivning, oppfølging og motiverende samtaler. Rett veileder + rett verktøy vil føre til positive endringer. Motivasjon + Målbevissthet + Mot = Suksess. Vårt «Brobyggerskap» konsept er et verktøy som fungerer som mellomledd altså; samarbeidsbro mellom familien og offentlige instanser. Hensikten med «Brobyggeren» er gjøre foreldrene trygge til å utvikle seg på best mulig måte.

cropped-faces-illustration-3.png