Fagseminar Kulturkompetanse

For ansatte som jobber med integrering

Har du ansatte som ønsker å knekke kulturelle koder?

Fagseminarer om: 

  • Integreringsutfordringer

  • Bygge bro med medborgerskap som verktøy

  • Migrasjonshelse og den nye hverdagen

Vi leverer fagseminarer til ulike arbeidsplasser, og har utviklet halvdags- og heldags seminarer til ansatte som trenger påfyll i forhold til kulturkompetanse, kulturintellegens og migrasjonsutfordringer. Vi gir deres ansatte verktøy som minsker gapet mellom de som ansatte og menneskene du har ansvar for.

Vårt fagseminar gir deg bedre forståelse for ulike kulturer og hvordan dette påvirker menneskers handlinger, ikke minst er det motiverende og lærerik for fagfolk. 

Målet er å kunne ta den andres perspektiv og utvikle sine empatiske evner for å lettere kunne samarbeid, integrere og inkludere mennesker med minoritets bakgrunn i samfunnet.​​​​

Varighet

Halvdags 3 t

eller

 

Heldags 6 t

Målgruppe

Ansatte i integreringsfeltet

Verdiskapning

Målet er å kunne ta den andres perspektiv og utvikle sine empatiske evner for å lettere kunne samarbeid, integrere og inkludere mennesker med minoritets bakgrunn i samfunnet.

Lokal: Bestiller stiller med lokal. 

Brobyggere/kursholdere: 2 brobyggere med  fag og kulturkompetanse vil gjennomføre kurset. 

Ta kontakt og booke et møte med oss så finner vi sammen et skreddsydd opplegg som er tilpasset de behov dere har.