Helse

Jobber du med pasienter/klienter med disse utfordringene:

  •  Ernæring/kosthold 

  • Livstillsmestring.

  • Migrasjonshelse

  • Psykiske helse

  • Selvmordsforebygging

  • Seksuellhelse (Prevensjonsbruk/familieplanlegging)

Å flykte fra krig og traumer for å bosette seg i et annet land er en stor endring i et menneskets liv, både fysisk, psykisk og sosialt. Disse forandringene kan påvirke helsen på ulike måter, ofte negativt. Hva som utgjør de største forandringene, og hvordan den totale effekten av alle forandringene påvirker helsen varierer fra menneske til menneske.

  

 

Forskning viser: Helsepersonell står ovenfor store utfordringer i møte med denne pasientgruppen og grunnen er ofte mangel på språk,  kulturkompetanse og kultursensitivt hos helsepersonell. 

https://www.fhi.no/publ/2019/helse-blant-innvandrere-i-norge-levekarsundersokelse-blant-innvandrere-2016/     

 

Flere etterlyser blant annet Rådet for psykisk helse mer kultursensitivitet i helsetjenestene og mer kunnskap om minoriteter og psykisk helse. (https://www.idunn.no/tph/2017/02/man_snakker_ikke_om_saant_-_en_kvalitativ_undersoekelse_om_). 

Dette er grunnen til at Face 2 Face Brobyggersenter tilbyr fagseminar om kultur kompetanse til helsepersonell. Vi bistår også pasienter for å forstå definisjonen av den diagnosen de får eller hjelp til å gjengi de følelsene og psykiske belastningene de bærer på. 

               

Vi i Brobyggersenter har både, fag-, kultur- og språkkompetanse og fungerer som brobyggere både for deg som helsepersonell og pasienten din. 

    

 

Kontakt

Øvre Slottsgata 3, Socentralen, Oslo

​​

Tel: 00 47- 468 35 394

Mobil: 0047- 41742152

​kontakt@brobyggersenter.com

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 by Face 2 Face Brobyggersenter