hani bille 1.jpeg

Hani Bille 

Tittel : Fagutviklingsleder/Brobygger
E-post: f2fsenter@gmail.com

Hani Bille er en grunnleggerne av Brobyggersenteret. Bille jobber som fagutviklingsleder og brobygger hos Face 2 Face Brobyggersenter. 

 

Bille er utdannet som pedagog med fordypning innen flerkulturell forståelse.

Nå tar Bille master i pedagogikk i Universitetet i Oslo ved Blindern og har lang erfaring med å jobbe som kulturtolker og medforsker. Bille er også tre barnas mor, er aktiv i FAU, nærmiljøet og fritidsarenaer.