Foreldrekompetanse

Foreldre i fokus:

 

Vi jobber med minoritetsforeldre daglig og ser at foreldrene faktisk ønsker å ta mer ansvar, men de mangler verktøy, kunnskap og erfaring i å oppdra barna i et nytt land som er helt annerledes fra den kulturen de selv vokste opp i.

Jobber du i NAV eller i barnevernstjenesten og kjenner til denne problemstillingen i ditt arbeid?

Vi har utviklet og designet workshoper, brobygger-rådgivningtjenester og fagseminarer for målgruppen og ansatte som jobber med dem. 

 

Vår spisskompetanse i Brobyggersenteret er å være brobyggere mellom foreldrene og offentlige instansen som jobber med familier. Vi har fag, språk og kulturell ekspertise innenfor foreldreskap og lang erfaring med målgruppen.

 

 

 

Forskning sier:

Flere rapporter og forskning som er publisert i SSB https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/56-prosent-av-sosialhjelpsutbetalingene-gar-til-innvandrere og https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen slår fast at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn ikke har de samme forutsetninger og utgangspunkt for god læring og trivsel. Grunnene er flere; en av grunnene er at barna ikke har norsk som morsmål, foreldre som mottar sosialhjelp – familier med lavinntekt og fattigdom. Ungdommene med minoritetsbakgrunn er også overrepresenterte i dropouts, kriminalitet og gjeng statistikken. Både fagfolk og borgere etterlyser minoritetsforeldrene og mener at de må ta ansvar. 

 

 

Kontakt

Øvre Slottsgata 3, Socentralen, Oslo

​​

Tel: 00 47- 468 35 394

Mobil: 0047- 41742152

​kontakt@brobyggersenter.com

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 by Face 2 Face Brobyggersenter