Workshops for økt foreldrekompetanse

- Foreldre i fokus - 

Vi jobber med minoritetsforeldre daglig og ser at foreldrene faktisk ønsker å ta mer ansvar, men de mangler verktøy, kunnskap og erfaring i å oppdra barna i et nytt land som er helt annerledes fra den kulturen de selv vokste opp i.

Jobber du i NAV eller i barnevernstjenesten og kjenner til denne problemstillingen i ditt arbeid?

Vi har utviklet og designet workshoper, brobygger-rådgivningtjenester og fagseminarer for minoritetsforeldre og ansatte som jobber med dem. 

 

Vår spisskompetanse i Brobyggersenter er å være brobyggere mellom foreldrene og offentlige instansen som jobber med familier. Vi har fag, språk og kulturell ekspertise innenfor foreldreskap og lang erfaring med minoritetsforeldre.

Velg en av våre workshops og les mer:

Forskning sier:

Flere rapporter og forskning som er publisert i SSB slår fast at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn ikke har de samme forutsetninger og utgangspunkt for god læring og trivsel. Grunnene er flere; en av grunnene er at barna ikke har norsk som morsmål, foreldre som mottar sosialhjelp – familier med lavinntekt og fattigdom. Ungdommene med minoritetsbakgrunn er også overrepresenterte i dropouts, kriminalitet og gjengstatistikken. Både fagfolk og borgere etterlyser minoritetsforeldrene og mener at de må ta ansvar.