Workshop for minoritetsforeldre

- Foreldre i fokus - 

Jobber du med foreldre som har disse problemstillingene?
 

  • Arbeidsledighet

  • Psykiske helse

  • Seksuell helse

  • Migrasjonsutfordringer

  • Ernæring og livsstil

Tema: 

 

Hvordan unngå at neste generasjon blir NAV-brukere og avhengig av velferdssystemet?

Hvordan jobbe med foreldre for å bli gode forbilder og ressurser for sine barn og ungdommer?

Hvordan hjelpe foreldre til å søke profesjonell hjelp når de trenger det? 

Hvordan hjelpe foreldre til barn med  psykiske eller fysiske utfordringer? 

Hvordan hjelpe foreldre med å forebygge at barna og ungdommer kommer i kontakt med kriminelle miljøer? 

 

Fokuset vil være  på selve foreldrene, for at de skal kunne bygge tillit til samfunnet, staten og identifisere hva slags utfordringen de har og for å kunne forstå hvordan søke hjelp.

 

Workshopen kan også skreddersys etter ønsket tematikk. 

Plass pr kurs: 15-20 personer 

Varighet

5 timer

1 dag i uken

4 uker

Målgruppe

Foreldre med minoritetsbakgrunn

Verdiskapning

  1. Foreldrene blir trygge i sin foreldrerolle, i et multikulturelt perspektiv

  2. Skape tillit til systemet og positive holdninger i samfunnet