Workshop for nyankomne familier 

- Foreldre i fokus - 

Jobber du med nyankomne familier som har disse problemstillingene?

  • Multikulturelt barneoppdragelse

  • Oppdragervold

  • Sosial kontroll

  • Omskjæring

  • Selvstendiggjøring og grensesetting

  • Medborgerskap 

Workshop for økt foreldrekompetanse

 

Varighet

3 timer

1 dag i uken

4 uker

Målgruppe

Foreldre med minoritetsbakgrunn

Verdiskapning

  1. Foreldrene blir trygge i sin foreldrerolle, i et multikulturelt perspektiv

  2. Skaper tillit til systemet og positive holdninger i samfunnet

Antall plasser pr. workshop: 15-20 personer

Sted: Oslo/ Viken