Foreldre - Barnehage Samarbeid

Jobber du i barnehagen?

Tematikken i foreldre-barnehage-samarbeid:

 

Tematikken i våre workshop er å holde fokus på barnets rettigheter, hvilke krav det forventes av foreldre og ikke minst opplæring av  riktig kosthold og klær.

 

 

Målet er å engasjere foreldrene  til et godt  samarbeid med barnehagen, hjelpe sitt barn til å bli selvstendig. Videre vil vi jobbe effektivt med å skape forståelse slik at foreldre med minoritetsbakgrunn stiller opp på felles foreldremøter, deltar mer i dugnader og ikke minst stille til å bli valgt inn i FAU. Og ha aktiv rolle i barnehage-hverdagen.

Brobyggere/kursholdere: 2 brobyggere med  fag og kulturkompetanse vil gjennomføre kurset. 
 

Varighet

5 timer

1 dag i uken

4 uker

Målgruppe

Foreldre med minoritetsbakgrunn

Verdiskapning

  1. Foreldrene blir trygge i sin foreldrerolle, i et multikulturelt perspektiv

  2. Skape tillit til systemet og positive holdninger i samfunnet

Dette kan også skreddersys etter ønsket tematikk. 

Plass pr kurs: 15-20 personer 

Brobygger-rådgivning og oppfølgingstjenesten: 

Vi kommer inn med brobygger som deltar på foreldresamtaler. Dette vil ha stor positiv effekt fordi våre brobyggere har faglig, språklig og kulturell kompetanse, altså en unik kombinasjon som gjør at budskapet fra pedagogiske leder når fram til foreldrene uten misforståelser. Barnehagen vil få en fast brobygger som tar alle oppdragene ved deres barnehage.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller mer informasjon om tjenestene!