Vi bygger bro for å minske gapet mellom minoritet og majoritet!

 

Face 2 Face Brobyggersenter har blitt  startet etter stort forespørsel fra minoritetsmiljøene i 2018. I følge SSB er det 36% av ungdommer med minoritetsbakgrunn som faller ut av skolen. Hele 56 % av innvandrere fra Afrika og Asia tar i mot sosialhjelp og andel kvinner og menn med innvandrere bakgrunn som har hele fast stillinger er under minimumet.  Minoritetskvinner er også overrepresenterte i både antall uplanlagt fødsler og uønsket abort.

 

Disse funnene synes vi er bekymringsfulle og vi så fort at dette er på grunn av kulturkrasj og et hjem som ikke fungerer som forankringspunkt for familien, og ikke minst for ungdommene som opplever identitetskriser og kulturkrasj.

Derfor mener vi at grunnleggende foreldrekompetanse må utvikles og kulturelle koder må knekkes for at integreringen skal være vellykket og en mulighet for alle! Målet er å engasjere miljøet innenfra, bygge kulturell kompetanse om hvordan man knekker sosiale koder i Norge, positive holdningsendringer og mestrer den nye foreldre hverdagen som ny og minoritet.

 

 

Vårt team: Vi brenner vi for familier og ungdommer med minoritetsbakgrunn. Fordi vi har erfart at det viktigste integreringsarbeid er å satse på foreldrene og ungdommene. 

Vi, brobyggerne er en sammensatt gruppe med ulike bakgrunn og kompetanseområde. Vi har utdanning og lang erfaring fra helse, oppvekst og sosialsektoren. Vi har videreutdanning innen psykisk helse, seksuell helse, familieveiledning, flerkulturell fagkompetanse, coaching, ernæring og spesiell pedagogikk. I tillegg har alle våre brobyggere kultur og språk kompetanse noe som forsterker relasjonen med den enkelt foreldre og vil gjøre det å forstå ny kultur lettere, mer effektivt og ressurssparende.