Contact

Øvre Vollsgata 13 

​​

Tel: 00 47- 468 35 394

Mobil: 0047- 41742152

​kontakt@brobyggersenter.com

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2022 by F2F brobyggersenter Proudly created with Wix.com

FACE 2 FACE

Brobyggersenter

Vi har fokus på kultur, språk og fagkompetanse for å bygge bro mellom offentlige tjenester, fagmiljøer og mennesker med minoritetsbakgrunn.

Om Oss

Face 2 Face brobyggersenter har blitt  stiftet etter stort forespørsel fra minoritetsmiljøene. I følge SSB er det 36% av ungdommer med minoritetsbakgrunn som faller ut av skolen. Hele 56 % av innvandrere fra Afrika of Asia tar i mot sosialhjelp og andel kvinner og menn med innvandrere bakgrunn som har hele fast stillinger er under minimumet.  Derfor mener vi at grunnleggende ferdigheter må utvikles og kulturelle koder må knekkes!

 

 Vårt mål er å engasjere miljøet innenfra og bygge kulturell kompetanse om hvordan man knekker sosiale koder i Norge, og hvordan bygge nye sosiale ferdigheter, noe vårt team har livslange erfaringer med og mestrer.

 

IFRAH CIYOW

Ifrah Ciyow er en av grunnleggerne og er daglig leder og brobygger i Face 2 Face brobyggersenter. Har bachelorgrad i  sykepleien med videreutdanning innen ledelse, seksuell helse/undervisning og flerkulturell fagkompetanse. Ciyow har lang erfaring med å jobbe med familier og ungdommer med minoritetsbakgrunn og har ledet mangfoldige grupper med ulike kultur bakgrunn. Ciyow er også forfatter, småbarnsmor, engasjerte i FAU og jobber frivillig i sitt nærmiljø. 

Hani Bille

Hani Bille er en grunnleggerne av bedriften, og jobber som fagutviklingsleder og brobygger hos Face 2 Face brobyggersenter.  Bille er utdannet som pedagog med fordypning innen flerkulturell forståelse. Nå tar Bille master i pedagogikk i Universitetet i Oslo ved Blindern og jobber som kulturtolker og medforsker. Bille er også tre barnas mor, er aktiv i FAU og fritidsarenaer. 

 
 

Oppfølgning og veiledning

Individuell veiledning og rådgivning– innen arbeidslivet, helse, personlig utvikling og utdanningssystemet. Vi gir også foreldreveiledning for å bygge og styrke foreldrekompetanse innen multikulturell barnaoppdragelse.

Fagseminar for integreringsfelt 

Vi lever fagseminarer til ulike arbeidsplasser, og har utviklet halvdags og heldags seminarer til ansatte som trenger påfyll i forhold til kulturkompetanse og migrasjonsutfordringer.

Seksuellhelse og prevensjon 

Fokuset er på arbeidslivet, viktigheten av å kunne bestemme når og hvor mange barn man vil ha, rollemodell, og viktigheten økonomiske selvstendighet.

Ung til ung tilnærming

Selvutvikling, arbeidslivet, utdanningssystemet, sosial kontroll, krysskulturell identitet, og seksuellhelse.

Arbeidslivet

Selvrefleksjon, redefinering av sin egen rolle, kulturintelligens og motivasjon til å finne mål, ambisjon og mening i arbeidslivet. Fokuset er på arbeidslivet komponerte med planlegging av familiens hverdag, prevensjonsbruk og nettverksbygging.

Foreldreskap og Familieveiledning

Foreldreskap i et multikulturelt samfunn - moduler med faglig, kulturell og språkkompetanse

Upcoming event

Ladies Nigth ( Mødre og døtre date)
Oct 12, 2019, 4:00 PM GMT+2
Aktivitetshuset K1

Follow us på Facebook